Nieuws

 • Gemeenteraad stemt in met herziening bestemmingsplan ten behoeve van hotel

  © Gemeente Bunschoten

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2022 is het raadsvoorstel ter vaststelling van de herziening van het bestemmingsplan Randmeer behandeld en aangenomen. De VVD, CDA, SGP en CAP stemden voor, de ChristenUnie tegen. Lees verder

 • Gesprekken coalitievorming verder met VVD, CDA en CAP

  Uit de gesprekken die de onderhandelende partijen voeren is naar voren gekomen dat - ondanks dat er op veel punten overeenstemming is - de standpunten wat betreft de sluitingstijden van de horeca dermate uit elkaar liggen dat de SGP ervoor heeft gekozen om geen onderdeel meer uit te maken van de gesprekken. Lees verder

 • VVD wil meer onderzoek naar buitenzwembad

  29 april − In de commissie Samenleving is de mogelijke realisatie van een buitenzwembad besproken. De VVD vond het voor nu uitgevoerde onderzoek nog onvoldoende om een definitief besluit te kunnen nemen en heeft om aanvullend en uitgebreider onderzoek gevraagd. Lees verder

 • Verkiezingsuitslag Bunschoten

  28 maart − De verkiezingen zijn geweest en de kiezer heeft gesproken. De VVD behaalde 2.250 stemmen wat goed is voor 23.0% van het totaal aantal stemmen. Wij kijken tevreden terug met als resultaat ruim vier zetels maar (op tientallen stemmen na) nét niet goed genoeg voor het behouden van de vijfde zetel. Lees verder

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  27 februari − De campagnes van de partijen in onze gemeente beginnen op stoom te komen. De komende weken zal in het teken staan van campagne en activiteiten die daaraan verbonden zijn zoals een radio- en tv debat bij de Lokale Omroep Spakenburg. Op de website van de gemeente Bunschoten vind je alle informatie over de verkiezingen en waar je kunt stemmen op 14, 15 en 16 maart 2022. Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over gascontract gemeente Bunschoten

  25 februari − Gezien de huidige ontwikkelingen in Oekraïne is er in meerdere gemeenten discussie ontstaan over het energiecontract dat deze gemeenten hebben met het Russische gasbedrijf Gazprom. De VVD stelt naar aanleiding van deze discussie schriftelijke vragen. Lees verder

 • Wouter de Boer plaatsvervangend gemeenteraadslid

  15 december − De voorzitter van de gemeenteraad heeft Elise de Graaf, gemeenteraadslid voor de VVD, tijdelijk verlof verleend in verband met zwangerschap. Gedurende die periode zal Wouter de Boer haar vervangen als plaatsvervangend commissie- en gemeenteraadslid. Lees verder

 • VVD blij met nieuwe brug binnengracht tussen Spuistraat en Kerkstraat

  26 november − De voetgangersbrug over de binnengracht tussen de Spuistraat en Kerkstraat is vernieuwd. Vanuit de VVD is door Elise de Graaf meerdere malen aandacht gevraagd voor de brug in de raadscommissie Ruimte. De werkzaamheden hebben afgelopen week plaatsgevonden en veel inwoners zijn blij met het resultaat. Lees verder

 • Vernieuwing Skatepark Bunschoten-Spakenburg

  © VVD Bunschoten

  31 oktober − De commissie Ruimte heeft positief gereageerd op het voorstel van het college om tot renovatie van de Skatebaan over te gaan nadat jongeren hiervoor eerder dit jaar een petitie hebben ingediend. Lees verder

 • Rick Beukers lijsttrekker VVD Bunschoten

  26 oktober − De ledenvergadering van de VVD Bunschoten heeft unaniem gekozen voor Rick Beukers als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Lees verder

 • Word politiek actief!

  23 oktober − Wil jij graag meepraten en -denken over de toekomst van onze mooie gemeente Bunschoten? De VVD Bunschoten is altijd op zoek naar betrokken inwoners die zich in willen zetten in de lokale politiek. Lees verder

 • Toekomstbestendig Spuiplein

  26 september − De Spakenburgse weekmarkt op zaterdag trek bezoekers uit de hele regio. Door de coronamaatregelen moest de markt vorig jaar tijdelijk anders worden opgesteld om deze 'coronaproof' te kunnen organiseren. De horeca zou graag meer mogelijkheden krijgen op het Spuiplein en kwam daarover inspreken. Lees verder

 • Juliette de Graaf door Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgeroepen tot Raadslid van de Week

  03 september − De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft Juliette de Graaf uitgeroepen tot Raadslid van de Week. De verenging vertegenwoordigd de circa 8.000 gemeenteraadsleden die in Nederland actief zijn. Lees hier het interview met Juliette de Graaf. Lees verder

 • De Ouwe Sjool

  02 juli − De Ouwe Sjool uit 1841 is het oudste gebouw van Spakenburg. Aanvankelijk gebouwd als kerk voor de nieuwe Christelijke Afgescheiden Gemeente later werd het gebruikt als school. Omdat de “Ouwe Sjool” het oudste gebouw van Spakenburg is heeft het de status van gemeentelijk monument gekregen. Lees verder

 • VVD wil Bouwen Bouwen Bouwen

  05 juni − De gemeenteraad heeft ingestemd met het vrijgeven van gelden voor het starten van een grondexploitatie voor Rengerswetering Eiland 6. De VVD diende een motie in met de oproep om de woningbouw van de komende eilanden zoveel mogelijk te versnellen en vraagt meer aandacht voor starters op de woningmarkt met een Starterseiland. Lees verder

 • Kinderburgemeester in Bunschoten

  31 mei − De gemeente Bunschoten werkt aan bestuurlijke vernieuwing en vindt het belangrijk om kinderen te betrekken bij de gemeente en de politiek. Daarom is besloten om jaarlijks een kinderburgemeester aan te stellen. Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over wijziging luiden grote klok bij begrafenis

  08 mei − De Hervormde Kerk/Sint Catharinakerk is niet alleen de oudste kerk, maar ook het oudste gebouw in Bunschoten daterend uit eind 15e eeuw. Het luiden van de grote klok een belangrijke traditie binnen onze gemeenschap en dit maakt tevens deel uit van het publieke betoon van eerbied en respect binnen ons begraafbeleid. Lees verder

 • Fitpark in Bunschoten

  03 mei − In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een fitpark gerealiseerd gaat worden in de gemeente Bunschoten. Een fitpark is een plek in de openbare ruimte, waar getraind kan worden om fit te blijven. Bij een fitpark worden veelal de volgende sporten beoefend: Calisthenics, Bootcampen Outdoor fitness. Lees verder

 • Maatregel uit mobiliteitsplan: Kruispunt Zuidwenk-Schouw-Oostsingel

  01 april − Het mobiliteitsplan dat vorig jaar is vastgesteld bevat maatregelen om de bereikbaarheid van Bunschoten te verbeteren. Eén van die maatregelen heeft betrekking op het kruispunt Zuidwenk-Schouw-Oostsingel. Lees verder

 • Inzet maximale opbrengst Van Amerongenschool maar behoud van monument

  27 februari − De commissie Ruimte heeft ingestemd met de maximalisatie van de opbrengst bij de verkoop van het gebouw van de Van Amerongenschool waarbij als voorwaarde is gesteld dat het monument wel dient te worden behouden. Lees verder