VVD wil meer onderzoek naar buitenzwembad

In de commissie Samenleving is de mogelijke realisatie van een buitenbad besproken. De VVD vond het nog onvoldoende om een definitief besluit te kunnen nemen en heeft om aanvullend en uitgebreider onderzoek gevraagd. Daarnaast is het misschien een idee om de definitieve keuze voor te leggen aan de bevolking middels een referendum.

Een buitenzwembad kan een belangrijke en gewenste voorziening zijn voor een gemeente. Zeker bij jonge gezinnen zal de behoefte aan een buitenbad groot zijn en we zien ook veel enthousiasme op sociale media. Maar het kost ook veel geld, daar zijn de inwoners wat minder enthousiast over. We zouden kunnen overwegen om de keuze voor een buitenbad in een referendum aan de bevolking voor te leggen.  

De kosten komen in dit onderzoek uit op ongeveer € 306.000,- per jaar. Dit is een behoorlijk hoog bedrag waar wij onze inwoners mee belasten. Dit is voor ons reden genoeg om een zorgvuldig onderzoek te willen doen naar de haalbaarheid van het buitenzwembad. Als je dit omrekent per huishouden kom je op ongeveer 35 euro per gezin.

Wat er in dit onderzoek alleen in beeld is gebracht is een kostenindicatie van SRO, zoiets hebben we in 2017 ook al ontvangen. Wat wij nodig hebben is meer inzicht in de exploitatie, behoefte in de samenleving, het regionaal aanbod, enzovoort. Een extern behoefte-onderzoek met verschillende scenario’s. Voor ons geeft de raming van SRO onvoldoende invulling aan de motie.

Samenvattend willen wij een onafhankelijke partij inschakelen om te onderzoeken wat de haalbaarheid van het buitenbad, mede in relatie tot de behoefte van de inwoners van Bunschoten. De meerderheid van de commissie sloot zich aan bij het standpunt om meer onderzoek uit te voeren voordat er een definitieve keuze kan worden gemaakt.