• Cultuur

  Cultuursubsidie

  Dat we trots zijn op onze cultuur hoeven we niet automatisch te bevestigen met overheidsgeld.

  Lees meer
 • Cultuur

  Media

  Een onafhankelijk, veelzijdig media-aanbod is een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende democratie.

  Lees meer
 • Cultuur

  Museumhaven

  De VVD zet zich in voor het behoud van onze mooie museumhaven een kerncompetentie van ons dorp.

  Lees meer
 • Cultuur

  Zelfstandigheid

  Bunschoten-Spakenburg moet een zelfstandige gemeente blijven.

  Lees meer
 • Samenleving

  Discriminatie

  Tegen elke vorm van discriminatie moeten we hard optreden.

  Lees meer
 • Samenleving

  Emancipatie

  De gelijkheid van mannen en vrouwen is een belangrijke kernwaarde van de Nederlandse rechtsstaat.

  Lees meer
 • Samenleving

  Religie

  Voor veel mensen speelt religie een belangrijke rol in hun leven. De VVD staat respectvol, maar neutraal ten opzichte van religie.

  Lees meer
 • Vrije Tijd

  Horecatijden

  De horeca moet meer vrijheid krijgen om te ondernemen. Horecatijden moeten worden vrijgegeven.

  Lees meer
 • Werk

  Bijstand / Uitkering

  Mensen opsluiten in de bijstand is niet sociaal. Werken is meer dan je eigen boterham verdienen.

  Lees meer
 • Zorg

  Jeugdzorg

  Jeugdzorg is bedoeld om kinderen tot 18 jaar en ouders die met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen te maken, hebben helpen.

  Lees meer
 • Zorg

  Sport

  De VVD is de sportpartij bij uitstek. Sporten is belangrijk voor je gezondheid en voor sociale contacten.

  Lees meer