Standpunten

 • Cultuur

  Media

  Een onafhankelijk en veelzijdig media-aanbod is een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende democratie.

  Lees meer
 • Cultuur

  Museumhaven

  Er wordt ingezet op het behoud van de Museumhaven en de bottervloot.

  Lees meer
 • Cultuur

  Zelfstandigheid

  Bunschoten-Spakenburg moet een zelfstandige gemeente blijven.

  Lees meer
 • Bestuur

  Hondenbelasting

  Per 2019 is de hondenbelasting afgeschaft, dit scheelt hondenbezitters ruim €50,-.

  Lees meer
 • Bestuur

  Leges en rechten

  Leges en rechten zijn kostendekkend.

  Lees meer
 • Bestuur

  Livestream raadsvergadering

  Wij willen een livestream van de raadsvergaderingen zodat inwoners thuis de vergaderingen kunnen volgen.

  Lees meer
 • Bestuur

  Oude melkfabriek

  We willen zo snel mogelijk een oplossing voor de verpaupering van de oude melkfabriek.

  Lees meer
 • Bestuur

  Referendum

  Het moet mogelijk zijn om een referendum te organiseren voor zwaarwegende onderwerpen.

  Lees meer
 • Bestuur

  Trouwambtenaar voor ...

  Met wie je trouwt dat bepaal je natuurlijk zelf, vanaf 2020 kun je ook zelf bepalen dóór wie je getrouwd wilt worden.

  Lees meer
 • Bestuur

  Veiligheid

  Inzet van drie BOA's en genoeg wijkagenten om overlast in woonbuurten tegen te gaan.

  Lees meer
 • Infrastructuur

  Fietspad Rengerswetering

  Fietspad Rengerswetering langs de Oostelijke Randweg doortrekken tot aan de Bikkersweg.

  Lees meer
 • Infrastructuur

  Gratis parkeren

  Gratis parkeren behouden we in het hele dorp.

  Lees meer
 • Samenleving

  Afvalbeleid

  Wij willen overstappen op een systeem van nascheiding zodat de service voor inwoners wordt verhoogd.

  Lees meer
 • Samenleving

  Behoud vuilnisbelt

  De vuilnisbelt blijft bestaan in onze gemeente.

  Lees meer
 • Samenleving

  Betaalbare woningen

  We willen dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor starters.

  Lees meer
 • Vrije Tijd

  Horeca

  De horeca is de plek waar je elkaar ontmoet en kunt ontspannen en is tevens een bron van werkgelegenheid in ons dorp.

  Lees meer
 • Vrije Tijd

  Sport

  De VVD is de sportpartij bij uitstek. Sporten is belangrijk voor je gezondheid en voor sociale contacten.

  Lees meer
 • Vrije Tijd

  Terrassen

  In 2018 zijn door inzet van de VVD de terrastijden verruimd tot 1:00 uur.

  Lees meer
 • Werk

  Bijstand / Uitkering

  De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft. Wij willen dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan.

  Lees meer
 • Zorg

  Jeugdzorg

  Jeugdzorg is bedoeld om kinderen tot 18 jaar en ouders die met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen te maken, hebben helpen.

  Lees meer