• Cultuur

  Media

  Een onafhankelijk en veelzijdig media-aanbod is een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende democratie.

  Lees meer
 • Cultuur

  Museumhaven

  Er wordt ingezet op het behoud van de Museumhaven en de bottervloot.

  Lees meer
 • Cultuur

  Zelfstandigheid

  Bunschoten-Spakenburg moet een zelfstandige gemeente blijven.

  Lees meer
 • Bestuur

  Hondenbelasting

  De hondenbelasting wordt afgeschaft.

  Lees meer
 • Bestuur

  Oude melkfabriek

  We willen zo snel mogelijk een oplossing voor de verpaupering van de oude melkfabriek.

  Lees meer
 • Infrastructuur

  Gratis parkeren

  Gratis parkeren behouden we in het hele dorp.

  Lees meer
 • Infrastructuur

  Ontsluiting Rengerswetering

  De wegen rond Rengerswetering lopen inmiddels regelmatig vast. We willen een betere ontsluiting van Rengerswetering.

  Lees meer
 • Samenleving

  Afvalbeleid

  We laten nascheiding onderzoeken voor onze gemeente.

  Lees meer
 • Samenleving

  Behoud vuilnisbelt

  De vuilnisbelt blijft bestaan in onze gemeente.

  Lees meer
 • Samenleving

  Betaalbare woningen

  We willen dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor starters.

  Lees meer
 • Vrije Tijd

  Horecatijden

  De horeca is de plek waar je elkaar ontmoet en kunt ontspannen en is tevens een bron van werkgelegenheid in ons dorp.

  Lees meer
 • Vrije Tijd

  Sport

  De VVD is de sportpartij bij uitstek. Sporten is belangrijk voor je gezondheid en voor sociale contacten.

  Lees meer
 • Werk

  Bijstand / Uitkering

  Mensen opsluiten in de bijstand is niet sociaal. Werken is meer dan je eigen boterham verdienen.

  Lees meer
 • Zorg

  Jeugdzorg

  Jeugdzorg is bedoeld om kinderen tot 18 jaar en ouders die met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen te maken, hebben helpen.

  Lees meer