Jeugdzorg

Jeugdzorg is bedoeld om kinderen tot 18 jaar en ouders die met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen te maken, hebben te helpen.

De VVD wil daarom dat Jeugdzorg zich enkel concentreert op die groep waar het niet goed gaat. Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de Nederlandse jeugd wel goed. Opvoeden gaat nooit zonder problemen. De zorg voor een kind ligt vooral bij de ouders en de omgeving zelf. De overheid moet er zijn als dat echt niet goed gaat. In de loop van de tijd zijn we steeds sneller en meer naar de overheid gaan kijken. Die afhankelijkheid is slecht voor onze samenleving. Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun kind. Daarop moet de aandacht van de hulpverleners dan ook gericht zijn: om ervoor te zorgen dat het gezin zo snel mogelijk weer zijn eigen zaakjes kan regelen.

Verbetering jeugdzorg

Op dit moment zijn veel te veel instanties in het hele land bezig met jeugdzorg. Dat maakt dat de zorg duur is, vaak niet de goede ondersteuning biedt, naar elkaar verwijst en ook regelmatig te laat komt. De VVD wil dat jeugdzorg dicht bij kinderen wordt georganiseerd. In de eigen vertrouwde omgeving. Daarmee kunnen we beter inspelen op de hulp die bij het kind en het gezin past en zorgen we ervoor dat die hulp ook op tijd komt. Door te stoppen met langs elkaar heen werken, besparen we ook nog geld.

Onze uitgangspunten

De VVD wil betere én betaalbare zorg. Ons land heeft zorg om trots op te zijn. Zorg van hoge kwaliteit, voor iedereen toegankelijk. Om die zorg ook voor komende generaties betaalbaar te houden, moeten we de kosten onder controle krijgen. We kunnen steeds meer en we worden steeds ouder. Omdat het aantal werkenden de komende jaren afneemt moet de rekening van de zorg door minder mensen worden opgebracht. Het is onhaalbaar om te verwachten dat mensen op termijn de helft van hun inkomen besteden aan zorgkosten. De VVD kiest er daarom voor om de stijgende zorgkosten minder hard te laten groeien. Zonder daarbij aan kwaliteit af te doen. Daarnaast wil de VVD dat binnen de zorg de patiënt het uitgangspunt is, niet de regels. Dat betekent dat we uitgaan van wat iemand nodig heeft en dat organiseren. Met zo min mogelijk rompslomp en door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke situatie van mensen. Daardoor zullen mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

  • De VVD wil dat zorg dicht bij huis georganiseerd wordt. Daarom geeft dit kabinet meer taken aan gemeenten, om mensen de hulp te bieden die ze nodig hebben.
  • De zorgkosten lopen uit de hand. Daarom gebruiken wij het geld weer waar het voor bedoeld is en organiseren wij de zorg efficiënter.