Sport

De VVD is de sportpartij bij uitstek. Sporten is belangrijk voor je gezondheid en voor sociale contacten.

Daarnaast is sport iets om trots op te zijn: we juichen allemaal wanneer het Nederlands elftal speelt of wanneer Nederland een gouden medaille wint. De VVD wil ruimte bieden aan mensen die hun sportdromen willen waarmaken.

Investeren in sport is investeren in de toekomst. Sport bevordert veiligheid en gezondheid. Ook helpt het schooluitval en criminaliteit te voorkomen – onze jeugd moet daarom vroeg in aanraking komen met sport. Sport moet toegankelijk zijn en dicht bij de mensen staan, de sportvereniging of sportclub moet daarom terug de wijk in. Niet alleen in achterstandswijken, maar ook in kansrijkere buurten. Topsport en breedtesport, ook voor mensen met een beperking, moeten worden gestimuleerd.

Vandalen betalen Wie zich op of om het veld misdraagt, moet worden gestraft. Het door de VVD geïnitieerde ‘Actieplan geweld op het veld’ verdient navolging. Bij zware misdragingen moet strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.