Bijstand / Uitkering

Mensen opsluiten in de bijstand is niet sociaal. Werken is meer dan je eigen boterham verdienen. Het zorgt voor sociale contacten, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Daarom wil de VVD dat mensen met een uitkering zo snel mogelijk weer aan de slag gaan.

In de bijstand komt een wettelijke plicht tot tegenprestatie. Men krijgt bijstand, maar in ruil daarvoor vraagt de VVD waar mogelijk iets terug te doen voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Als mensen zich daarvoor onvoldoende inzetten, hoeven ze ook geen hulp van de overheid te verwachten. Jongeren kunnen leren of werken. Er is genoeg te doen in de samenleving. De bijstand is een laatste vangnet. Daar past geen vrijblijvendheid bij. Juist daarom heeft de VVD de bijstandswet aangescherpt. Er blijft altijd een groep voor wie betaald werk een stap te ver is. Voor hen zal het vangnet blijven bestaan.

Fraude

Fraude met uitkeringen is diefstal van gemeenschapsgeld. Onterecht betaalde uitkeringen dienen tot op de laatste cent te worden teruggevorderd. De VVD wil geen minimumbedrag waaronder niet wordt teruggevorderd. Wie schuldig is aan fraude verliest zijn uitkering. De VVD geeft fraudepreventie een hoge prioriteit door controles op rechtmatigheid uit te voeren. De VVD wil bovendien stoppen met de export van fraudegevoelige sociale voorzieningen, zoals de kinderbijslag buiten de EU.

Onze uitgangspunten

Werk is meer dan een inkomen. Werk zorgt voor zelfstandigheid, eigenwaarde en sociale contacten. Werk is iets om trots op te zijn. Waarom zouden we het mensen dan moeilijk maken om aan de slag te gaan? De VVD gunt iedereen een baan. Zeker in moeilijke tijden komen veel mensen zonder werk te zitten. Een deel hiervan heeft moeite om een nieuwe baan te vinden. We willen het die mensen makkelijker maken om weer aan de slag te gaan. Een uitkering is geen eindstation, maar een doorstart op weg naar een nieuwe baan. Daar hoort nog iets anders bij. Als iemand iets voor jou doet, is het niet gek om daar ook iets voor terug te doen. Als je geen werk hebt, krijg je hulp. Daar hoort bij dat je zelf je best doet. Dat je aan de slag gaat met het zoeken van een baan. Dat je vrijwilligerswerk doet en weer actief wordt in de samenleving. Dat je jezelf verbetert en kansen aangrijpt. De VVD wil mensen zonder baan van de bank en aan de bak. Wie niet wil werken, hoeft ook niet te rekenen op hulp. Werk moet lonen. Daarom verkleint dit kabinet het verschil tussen een uitkering en een baan.

  • Door de hervormingen op de arbeidsmarkt wordt de arbeidsmarkt toekomstbestendiger en krijgen meer mensen een kans op een baan.
  • Door het gat tussen een uitkering en een baan te verkleinen, maakt dit kabinet werken weer lonend.