VVD betreurd communicatie plan Zuyderzee

De Rekenkamercommissie is met een rapport gekomen omtrent de gang van zaken bij plan Zuyderzee. De VVD ondertekende de motie van treurnis van de SGP.