Misverstand IJsalon de Spatel

In een recent een artikel in De Bunschoter over de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) bijdrage is een misverstand onstaan over een voorbeeld dat wij hebben gebruikt. De BIZ is een bijdrage van circa €750,-  tot €1.000,-  voor ondernemers in het centrum in het kader van citymarketing plus.

Voorbeeld IJsjes

Hierin schetsten wij ter verduidelijking het aantal producten dat een ondernemer mogelijk moet verkopen voor hij de BIZ bijdrage eruit heeft, als voorbeeld namen wij hierin ijsjes.

Misverstand freerider

Mensen die niet meedoen met de huidige Christelijke Middenstands Vereniging (CMV), werden in de discussie 'freeriders' genoemd omdat ze niet meebetalen en wel van sommige activiteiten van de CMV voordelen hebben.

Door ons voorbeeld van de ijsjes werd de ondernemer van De Spatel erop aangesproken of hij tot de groep freeriders behoorde.  De Spatel (Minks IJS) is een lid van de CMV en valt daarmee niet onder de in het raadsvoorstel genoemde freeriders, ons voorbeeld was dus puur hypothetisch.