Vernieuwing Skatepark Bunschoten-Spakenburg

De commissie Ruimte heeft positief gereageerd op het voorstel van het college om tot renovatie van de Skatebaan over te gaan. Tijdens de coronaperiode hebben de kinderen uit de gemeente Bunschoten veel gebruik gemaakt van de Skatebaan. Op 28 april 2021 is door een groep jongeren een petitie aangeboden aan de burgemeester en wethouder voor de realisatie van een nieuw skatepark. De petitie is door meer dan 1.000 personen ondertekend.

© VVD Bunschoten

In de petitie geven de jongeren aan dat de huidige opzet van het skatepark onvoldoende is. Er is te weinig uitdaging en ruimte om gebruik van de skatebaan te kunnen maken. Dit neemt toe naarmate het drukker wordt op de skatebaan, met ongelukken als gevolg. Het gevolg hiervan is dat andere locaties in Bunschoten gebruikt gaan worden waaronder het plein in het centrum en de parkeergarage bij de Jumbo, wat niet wenselijk is.

De huidige skatebaan dateert uit 1999. Medio 2010 is de skatebaan naar aanleiding van verzoeken van gebruikers uitgebreid, waarbij een halfpipe is geplaatst en er een andere indeling is gemaakt. De technische staat van de toestellen zijn voldoende. Vervanging van de toestellen staan de komende jaren nog niet op de planning. Vanuit de huidige middelen is er ook geen budget beschikbaar voor vervanging.

Door intensiever gebruik van de skatebaan en vandalisme, nemen de onderhouds- en herstelkosten aan de asfaltondergrond en de skatetoestellen toe. Het college heeft toegezegd om te onderzoeken of budget beschikbaar kan worden gesteld voor de vernieuwing van de skatebaan. Voor het vervangen, moderniseren en uitbreiden van het bestaande skatepark (nabij ’t Kruisrak) wordt een investering van ca. € 200.000,- geraamd. 

De gelden worden beschikbaar gesteld vanuit de corona steungelden van de Rijksoverheid die de gemeente Bunschoten heeft ontvangen. Daarvan moet onder ander een deel worden besteed aan jeugd en jongeren. Nu de jongeren zelf dit initiatief hebben genomen ziet het college het als wenselijk hier gehoor aan te geven door te investeren in een nieuw Skatepark. 

De commissie Ruimte heeft het raadsvoorstel positief ontvangen. De VVD heeft ook aandacht gevraagd voor materialen die geschikt zijn voor (stunt)steps en spacescooters omdat vele kinderen hier tegenwoordig gebruik van maken.

Volgende week donderdag zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over het voorstel. 

(Bron: Raadsvoorstel Vernieuwen skatepark Bunschoten)