VVD stelt schriftelijke vragen over wijziging luiden grote klok bij begrafenis

De Hervormde Kerk/Sint Catharinakerk is niet alleen de oudste kerk, maar ook het oudste gebouw in Bunschoten. Gebouwd eind 15e eeuw dient het vandaag de dag als een belangrijk stuk erfgoed en vormt het een belangrijke drager van onze lokale identiteit en tradities. Recentelijk zijn klachten binnengekomen bij de gemeente over het luiden van de grote klok door enkele omwonenden.

Zo vormt het luiden van de grote klok een belangrijke traditie binnen onze gemeenschap en dit maakt tevens deel uit van het publieke betoon van eerbied en respect binnen ons begraafbeleid. Een aantal omwonenden hebben geklaagd over het geluid en naar aanleiding daarvan is de procedure van het luiden van de grote klok gewijzigd van twee keer naar één keer luiden.

Wij merken dat op sociale media verontwaardigd wordt gereageerd op deze klachten. Ook zijn er veel inwoners woonachtig in de omgeving van de grote klok die aangeven hier geen overlast van te ervaren of aangeven geen moeite te hebben met het geluid van de grote klok.

Velen hechten waarde aan het behoud van deze traditie als laatste eerbetoon bij een begrafenis.

Daarom heeft Hans Hoitink namens de VVD de volgende vragen gesteld aan het college:

  • Deelt het college de mening dat het luiden van de grote klok bij een begrafenis een waardevolle en door inwoners gewaardeerde traditie is binnen onze lokale samenleving?
  • Het besluit lijkt nu te zijn gebaseerd op de klachten van een beperkt aantal omwonenden. Is het college bereid om breder in de omgeving van de Hervormde Kerk/Sint Catharinakerk te kijken wat de mening is van inwoners met betrekking tot het luiden van de grote klok.
  • Wil het college het besluit voorlopig intrekken of schrappen totdat breder geïnventariseerd is hoe hierover binnen onze samenleving wordt gedacht?