Fitpark in Bunschoten

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een fitpark gerealiseerd gaat worden in de gemeente Bunschoten. Een fitpark is een plek in de openbare ruimte, waar getraind kan worden om fit te blijven. Daarnaast kan een fitpark gezien worden als een ontmoetingsplek. De doelgroep die het meest gebruik maken van een fitpark is de jeugd. Dit neemt niet weg dat een fitpark voor jong en oud geschikt is om te kunnen sporten in de openbare ruimte. Bij een fitpark worden veelal de volgende sporten beoefend: Calisthenics, Bootcamp en Outdoor fitness.

Het fitpark is besproken in een werkgroep waar inwoners en ondernemers zich voor konden aanmelden. De uitkomst daarvan is dat de locatie voor het fitpark het Aralveldje is geworden. Deze locatie is centraal gelegen binnen de gemeente en goed bereikbaar.

Raadslid Werner Zinnemers is blij met de realisatie van het fitpark. Het fitpark is een idee dat hij enige tijd geleden heeft ingebracht en wat uiteindelijk in het verkiezingsprogramma van de VVD en het coalitieakkoord 'Nieuwe wegen, vaste waarden!' is terechtgekomen. Zinnemers ziet een groeiende behoefte aan buitensport in de samenleving. 

Daarnaast is het Aralveldje al voorzien van diverse sportvoorzieningen en het fitpark biedt zo een fraaie aanvulling op de bestaande voorzieningen. De werkgroep en het sportplatform welke medio november 2020 is samengesteld hebben input kunnen geven voor het ontwerp. Op basis van de wensen die aangedragen zijn uit de eerste bijeenkomst heeft de gemeente twee voorstellen uitgewerkt, passend binnen het beschikbare budget.

De voorstellen zijn half februari 2021 besproken met de werkgroep middels een digitaal overleg. De werkgroep heeft een aantal aandachtspunten meegegeven, waaronder het plaatsen van een seniorentoestel bij het fitpark, om zo ook senioren te bevorderen om te gaan sporten. De aangedragen opmerkingen zijn verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. Het definitieve ontwerp is 11 maart 2021 gedeeld met de werkgroep en akkoord bevonden.

De toestellen uit het ontwerp zijn besteld. Afhankelijk van de levertijden is de verwachting dat het fitpark medio mei 2021 gerealiseerd wordt. Om huidige- en toekomstige gebruikers te enthousiasmeren zal wanneer het weer kan en mag in verband met de huidige corona maatregelen, een moment georganiseerd worden waarbij een demonstratie gegeven wordt in het fitpark.