Afvalbeleid

In de raadsvergadering van donderdag 9 juli 2015 is besloten om over te gaan tot invoering van Diftar en ondergrondse containers. De VVD heeft tegen gestemd en is sterk van mening dat inwoners eerst naar hun mening moet worden gevraagd voordat we dit beleid in gaan voeren.

Het afvalbeleid in ons dorp gaat veranderen. Vanaf 2017 zal het systeem Diftar ingevoerd worden en de ondergrondse containers voor restafval. Diftar staat voor 'gedifferentieerd tarief' wat inhoud dat het tarief dat u betaalt afhangt van de hoeveelheid afval die u aanbied. De ondergrondse containers (zie foto) zijn containers waar u naartoe moet lopen om u restafval in weg te gooien.Vooral het laatste leidde tot veel commotie op Facebook, een grote meerderheid van onze inwoners geeft daar aan het systeem niet te zien zitten.

De VVD heeft tegen dit nieuwe afvalbeleid gestemd. Hieronder een aantal argumenten:

Geen Aanbesteding afvalwerker Rova
Naar onze mening heeft zich hier een onzuiver proces afgespeeld. In januari zijn wij namelijk als gemeente overgestapt van afvalverwerker Dusseldorp naar Rova. Hierbij heeft er nooit en officiĆ«le aanbesteding plaatsgevonden. Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever (de gemeente) bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt een offerte in te dienen. Door aanbestedingen worden opdrachten professioneel in de markt gezet en door het concurrentieaspect van een aanbesteding optimaliseren aanbestede diensten hun kansen op de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Ieder bedrijf krijgt op die manier een eerlijke kans om mee te dingen naar de opdracht en onze gemeente (en de belastingbetaler) krijgt zo de beste prijs/kwaliteit verhouding. De ROVA is een bedrijf dat de diftar technologie al uitgebreid toepast, de aanbestedingsloze keuze voor de Rova houdt in onze ogen verband met de wens om later diftar te gaan invoeren, en zo gebeurde het ook, onzuiver en intransparant in de ogen van de VVD.

Inwoners nooit betrokken

Daarnaast is het naar onze mening bijzonder dat er nooit aan de inwoners is gevraag wat ze precies willen. Dit nieuwe beleid heeft een grote uitwerking op onze gemeente het is dus opmerkelijk dat er totaal niet aan inwoners wordt gevraagd wat ze willen. De VVD heeft gepleit voor uitstel om en de inwoners via inspraakavonden naar hun mening te vragen. Hier is door geen enkele andere partij gehoor aan gegeven.