Maatregel uit mobiliteitsplan: Kruispunt Zuidwenk-Schouw-Oostsingel

Het mobiliteitsplan dat vorig jaar is vastgesteld bevat maatregelen om de bereikbaarheid van Bunschoten te verbeteren. Eén van die maatregelen heeft betrekking op het kruispunt Zuidwenk-Schouw-Oostsingel.

Bewoners van de Zuidwenk hebben in de verkeerscommissie gevraagd om maatregelen die de situatie op de Zuidwenk veiliger maken. Met name de snelheid van het verkeer en het aantal vrachtauto's op het deel tussen de Stenen Brug en het kruispunt Zuidwenk-Schouw-Oostsingel zijn punten die vaak zijn genoemd vanuit bewoners op de Zuidwenk. 

Raadslid Elise de Graaf vroeg in de raadscommissie Ruimte aandacht voor de voorrangssituatie in het nieuwe ontwerp. Er bestond nog wel wat twijfel of de maatregel feitelijk voor een betere en veiligere situatie gaat zorgen, met name ook omdat het een punt is met veel autoverkeer. De participatie is goed al was het aantal respondenten wat beperkt, echter waren dit wel mensen die allen in de directe omgeving van het kruispunt wonen.