Inzet maximale opbrengst Van Amerongenschool maar behoud van monument

Vier jaar geleden, in maart 2017, werd het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Scholen vastgesteld in de gemeenteraad onder de toenmalige coalitie. Het plan dat aanvankelijk vele malen goedkoper werd gepresenteerd is inmiddels al bijna dubbel zo duur. Reden voor de nieuwe coalitie om bij de vrijkomende schoollocaties in te zetten op maximalisatie van de opbrengst.

Slechts vier jaar geleden werd een nieuw integraal huisvestingsplan scholen gepresenteerd waarbij gekozen werd voor; 

  • een nieuwbouw duo-school Van Amerongenschool/Calvijn,  
  • een nieuwbouw duo-school Grondtoon/Groen van Prinstererschool,  
  • de nieuwbouw van De Ark op Rengerswetering en de verhuizing van Het Talent naar het huidige gebouw van De Ark.

Deze drie projecten zouden volgens het IHP scholen in 2017 zo’n 9,8 miljoen euro kosten. Maar al kort na het vaststellen van het IHP kwamen de kostenverhogingen. Inmiddels zien we dat het geen 9,8 miljoen euro kost maar is gestegen tot 17 miljoen euro. Deze drie projecten alleen hebben dus al 7 miljoen euro meer gekost dan slechts vier jaar geleden werd begroot. Het is een erfenis uit het verleden waar de huidige coalitie mee wordt opgezadeld. In het verleden heeft de VVD al flink kritiek geuit op de aannames die in het originele IHP zijn gemaakt.

Daarom zet de huidige coalitie in op maximalisatie van de opbrengst om deze fors gestegen kosten te kunnen compenseren met inkomsten vanuit de verkoop van de vrijkomende gebouwen. Verwacht wordt dat hier circa 7 miljoen euro mee kan worden opgehaald. Het gaat dan om de locaties:

  • Van Amerongenschool
  • Calvijnschool (oude locatie)
  • Groen van Prinsterenschool
  • Het Talent

Voor een uitgebreide financiele beschouwing: Klik Hier

In het vernieuwde IHP, dat in op 4 maart 2021 wordt behandeld in de gemeenteraad, worden voorstellen gedaan voor de renovatie van de Bavinckschool in 2022 en het toevoegen van twee lokalen bij ’t Kruisrak in 2026. Daarmee komen de totale investeringen in dit geactualiseerde IHP uit op ruim 21 miljoen euro. Dit is een zeer groot bedrag en het is daarom wat de VVD betreft acceptabel om te streven naar een optimale opbrengst bij de vrijkomende schoollocaties.

De taxaties zijn uitgevoerd en op basis daarvan wordt een opbrengst ingeschat van bijna 7 miljoen euro. De resultaten daarvan worden in eerste instantie gebruikt ter versterking van de financiele positie van de gemeente. De VVD ziet dit als een goede zaak, wij hebben in het coalitieakkoord opgenomen dat de solvabiliteit minimaal 30% moet zijn.

De commissie Ruimte stemde afgelopen maand in met een optimalisatie van de opbrengst bij de verkoop van het gebouw van de Van Amerongenschool. Voorwaarde is wel dat het monument blijft behouden gezien het feit dat het object een gemeentelijk monument betreft uit 1930. 


Agenda commissie Ruimte: Klik Hier

Livestream Commissie Ruimte: Klik Hier