Politieke seizoen begint weer: In gesprek met fractievoorzitter Wiebe de Boer

Het zomerreces is voorbij, onze VVD fractie is weer aan de slag gegaan. In allerlei opzichten wordt dit een bijzonder najaar: de corona crisis, teruglopende economie en de bijbehorende financiële uitdagingen gaan veel vragen van onze VVD fractie. We hebben aan onze fractievoorzitter Wiebe de Boer gevraagd hoe hij hier tegenaan kijkt.

© archief foto

Binnenkort gaan jullie de begroting behandelen. Wat is volgens jou de invloed van de corona crisis op de financiële situatie van de gemeente Bunschoten? 
De Corona crisis treft onze inwoners en ondernemers hard. Als politieke partijen proberen we voor beide groepen klaar te staan. Een voorbeeld hiervan is de tijdelijke uitbreiding van de terrassen zodat de horeca kan herstellen en het besluit om de marktgelden voor kooplui en de precariobelasting voor terrashouders te halveren. Wat deze crisis financieel voor de gemeente betekent is nu nog heel lastig te overzien. We hopen dat we voor de financiële steunmaatregelen door het rijk worden gecompenseerd.  Toeristen- en parkeerbelasting kennen we niet. Bij andere gemeenten hakt dit er flink in maar daar hebben we in Bunschoten dus geen last van. Ook hebben we in Bunschoten al vroeg ingegrepen bij de steeds verder uitdijende zorgkosten en een goed monitoringssysteem opgezet om te kijken welke investeringen wel en niet effectief zijn. 

Hoe staat Bunschoten er nu voor?
Bunschoten is een gemeente die probeert zuinig om te gaan met het belastinggeld. Daarom was onze uitgangspositie al veel beter dan in vele andere gemeenten maar het is niet uit te sluiten dat ook Bunschoten financiële keuzes zal moeten maken. Binnenkort gaan we een kerntakendiscussie voeren. Dat betekent dat we goed in beeld krijgen waar mogelijke bezuinigen liggen voor onze gemeente. Welke taken hebben we ons zelf in de loop der jaren toebedeeld zonder dat die strikt noodzakelijk zijn? We hoeven dus niet halsoverkop diep te snijden maar kunnen gefundeerde keuzes maken zonder dat dit bijvoorbeeld gevolgen heeft voor de versnelling van de woningbouw die ingezet is of andere zaken uit het coalitieakkoord. 

Jullie zitten nu "aan het roer" in de coalitie. Gaat het jullie dit samen met de partners lukken?
Binnen de nieuwe coalitie wordt goed samengewerkt vanuit een coalitieakkoord. De samenwerking voelt heel gelijkwaardig, dus ondanks dat wij de grootste partij zijn voelt het niet alsof wij alleen aan het roer zitten, we doen het nu echt met elkaar. Al met al zien wij de toekomst dus positief in. We staan niet meer met onze rug tegen de muur maar zijn we als gemeenteraad weer "in control".