Nieuw beleidsplan openbaar elektrisch laden vastgesteld door gemeenteraad Bunschoten

De gemeenteraad van Bunschoten heeft het nieuwe beleid voor elektrisch laden unaniem aangenomen. Het komende jaar zal in de gemeente Bunschoten op tien plaatsen een paal worden geplaatst.

Het aantal elektrische auto's is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. In Bunschoten staan momenteel op twee plaatsen laadpalen en daarmee scoort Bunschoten in de Benchmark van Bureau OverMorgen op plaats 313 van 355 gemeenten erg slecht als het gaat om de infrastructuur voor openbaar elektrisch laden. Het nieuwe beleidsplan voorziet in de realisatie van meerdere laadpalen voor de komende jaren. 

Tot 2025 is het streven om 40 aanvullende laatplaatsen te realiseren. De gemeente laat het beleid over aan een marktpartij MRA-Elektrisch (MRA-E), de kosten van de palen komt zo bij de marktpartij te liggen maar ook de opbrengsten. De geschatte behoefte aan laadpalen.  Bureau Over Morgen heeft als onderdeel van de Energie Transitie Atlas (ETA) het aantal elektrische voertuigen voor 2020 en 2025 geprognosticeerd. Op basis van de prognose is de totale behoefte aan openbare laadpalen berekend, 41 openbare laadpalen in 2020 en 98 in 2025. Op basis van deze behoefte en de opgestelde beleidsuitgangspunten (o.a. loopafstand, haaks of schuin parkeren, zichtbaarheid en parkeerdruk) is een plankaart met voorkeurslocaties opgesteld. De plankaart maakt inzichtelijk waar de gemeente in de toekomst toestaat een openbare laadpaal te (laten) plaatsen.

Inwoners kunnen via MRA-E zelf een aanvraag doen voor een laadpaal. De gemeente streeft naar een voorzichtige uitrol van het beleid. Daarom worden in het eerste jaar maximaal tien laadpalen geplaatst. Ook worden niet twee plaatsen maar één plaats gereserveerd bij een geplaatste laadpaal, pas bij intensief gebruik zal ook een tweede plek beschikbaar worden gesteld. 

Het beleidsplan: KLIK HIER