Referendum straks mogelijk in Bunschoten

De VVD wil graag dat inwoners kunnen worden geraadpleegd bij zwaarwegende onderwerpen via een volksraadpleging. Daarom hebben wij ons ingezet om het lokale referendum in Bunschoten mogelijk te maken door middel van de invoering van een referendumverordening.

Gemeenten kunnen een lokaal referendum organiseren om de bevolking te raadplegen. Om een referendum mogelijk te maken moet de gemeenteraad een referendumverordening vaststellen. Afgelopen maand werd in de commissie Bestuur & Middelen het voorstel om een referendumverordening vast te stellen, besproken. De VVD is blij dat we in Bunschoten een referendum kunnen organiseren voor zwaarwegende onderwerpen zodat de bevolking daar een stem in krijgt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om grote zaken die ineens opkomen en waar de kiezer zich niet eerder over heeft kunnen uitspreken via lokale verkiezingen.

De gemeente Bunschoten kiest alleen voor het raadplegend referendum, waarin de politiek de keuze kan maken om een voorstel aan de inwoners voor te leggen. Er wordt voor dit moment nog afgezien van het raadgevend referendum waarin de inwoners met steunbetuigingen een referendum kunnen aanvragen. Op 9 juli spreekt de gemeenteraad over het voorstel, aangezien het een coalitieafspraak betreft is de verwachting dat het voorstel zal worden aangenomen.