Mobiliteitsplan: Fietspad Rengerswetering langs Oostelijke Randweg gepland voor 2021

Het doortrekken van het fietspad bij Rengerswetering langst de Oostelijke Randweg is een grote wens van inwoners en de VVD. Het nieuwe fietspad is als prioriteit meegenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan en staat gepland voor 2021.

Uit de enquête van het nieuwe mobiliteitsplan die bijna 700 keer werd ingevuld, blijkt dat het doortrekken van dit fietspad een zéér grote wens van inwoners is. Het doortrekken van het fietspad is daarom als prioriteit meegenomen in het nieuwe plan en er wordt naar gestreefd dit volgend jaar te realiseren.

De nieuwbouwwijk Rengerswetering is al sinds 2008 in ontwikkeling en inmiddels zijn er bijna drie eilanden en ruim 500 woningen volledig gerealiseerd. Daardoor wordt de vraag steeds groter naar een goede fietsverbinding aan de oostkant van het dorp, nu stopt het fietspad ter hoogte van de bushalte bij de rotonde.

Het Mobiliteitsplan is unaniem aangenomen tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 mei 2020 en bevat een pakket met infrastructurele- en verkeersmaatregelen voor de periode tot 2025. De VVD-fractie is verheugd over het voornemen om het fietspad volgend jaar te realiseren.