Nieuwgebouwde sociale huurwoningen allemaal naar inwoners van Bunschoten

Op 24 november 2014 trad de regionale woonruimteverdeling in werking. Dat betekent dat sociale huurwoningen op een regionaal platform worden aangeboden en toegewezen aan ingeschreven woningzoekenden zonder bindingseisen te stellen. Sindsdien pleit de VVD er samen met andere partijen voor om bindingseisen te stellen aan woningzoekenden voor nieuwgebouwde huurwoningen zodat zoveel mogelijk huurwoningen naar inwoners van de gemeente Bunschoten gaan.

De vraag naar sociale huurwoningen is groot, dit zijn woningen die door woningbouwcorporaties worden aangeboden aan mensen met een laag of lager inkomen. De wachttijd voor reguliere woningzoekenden in de gemeente Bunschoten is opgelopen tot ruim vijf jaar.

Doordat woningen nu regionaal worden aangeboden kunnen mensen uit de regio (bijvoorbeeld Amersfoort) zich nu ook inschrijven voor woningen in de gemeente Bunschoten. Andersom geldt dit natuurlijk ook, Bunschoters kunnen zich ook inschrijven voor woningen in bijvoorbeeld Amersfoort of Soest. De afgelopen jaren werden op Rengerswetering een aantal sociale nieuwbouwprojecten opgeleverd en daarbij ging een aanzienlijk deel van de woningen naar woningzoekenden van elders uit de regio Amersfoort.

Daarom wordt in de lokale politiek al jaren gepleit om eisen te stellen aan een woningzoekende voor nieuw gebouwde sociale huurwoningen. Denk hierbij aan een eis als economische of maatschappelijke binding van een woningzoekende met Bunschoten. Daarnaast is er de eis van doorstroming, waarbij de nieuwe bewoner van een nieuwgebouwde sociale huurwoning een andere (oudere) sociale huurwoning moet achterlaten in de gemeente. Met andere woorden, iemand komt pas in aanmerking voor een nieuwbouw sociale huurwoning als die persoon reeds in een sociale huurwoning zit, doorstroomt en dus een andere woning in onze gemeente achterlaat waar weer een andere huurder in kan. Zo voorkomen we dat er compleet nieuwe huurders in nieuwgebouwde sociale huurwoningen komen die geen enkele binding hebben met onze gemeente. 

In oktober 2017 is er een Huisvestingsverordening voor de gemeente Bunschoten opgesteld waarin nieuwgebouwde sociale huurwoningen worden aangemerkt als speciale categorie waarvoor het college voorwaarden kan formuleren waaraan een woningzoekende dient te voldoen om in aanmerking te komen voor huisvesting. 

In juli 2018 ging het mis met de toewijzing van nieuwbouwwoningen op Rengerswetering toen dit grotendeels weer naar woningzoekenden van buiten onze gemeente ging. Na politieke druk en veel media aandacht in lokaal nieuwsblad De Bunschoter is de recente toewijzing van 26 eensgezinswoningen optimaal verlopen en zijn deze allemaal naar inwoners uit de gemeente Bunschoten gegaan.