Benjamin Boelhout beëdigd als raadscommissielid

Eemdijker Benjamin Boelhout (34) is benoemd als raadscommissielid Bestuur & Middelen namens de VVD. Hij zal zich de komende periode gaan inzetten voor onze mooie gemeente Bunschoten en zijn financiële kennis inzetten om een bijdrage te leveren aan het gemeentebestuur.

In een digitale raadsvergadering heeft hij de eed afgelegd bij burgemeester Melis van de Groep. De raadsvergadering was digitaal en alleen de burgemeester en griffier waren aanwezig, de raadsleden namen digitaal deel aan de vergadering en stemden unaniem in met de benoeming van Boelhout.