Benjamin Boelhout wordt het nieuwe commissielid van de VVD

Benjamin Boelhout (34) zal zich namens de VVD gaan inzetten als commissielid in de raadscommissie Bestuur & Middelen. Recent stemde de gemeenteraad in met een wijziging van regels waardoor het nu voor inwoners eenvoudiger is om zitting te nemen in de politiek raadscommissies. Boelhout is de eerste inwoner die van de nieuwe regeling gebruik zal gaan maken.

De Eemdijker is in het dagelijks leven registeraccountant. Eerder zat hij ook als vrijwilliger in het bestuur van de oranje vereniging van Eemdijk en in het bestuur van de scholen van Bunschoten en Eemdijk. Boelhout wil zich nu in de plaatselijke politiek sterk maken voor de belangen van de inwoners van de gemeente Bunschoten. ‘’We leven in een hechte gemeente met een rijk verengingsleven en enorm betrokken bevolking. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan onze gemeente door mij in te zetten als commissielid.’’

Gezien zijn achtergrond zal hij zich voornamelijk gaan bezig houden met financiële en economische zaken en zal hij zich specialiseren in controleren van de verschillende gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Bunschoten in deelneemt. De benoeming van Boelhout zal binnenkort plaatsvinden.