Blog Wethouder Rick Beukers (Economie) over maatregelen voor lokale ondernemers

Bunschoten is een prachtige maar vooral ook ondernemende gemeente met meer dan 2.000 bedrijfsvestigingen. Door het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen worden veel ondernemers direct in hun bedrijfsvoering geraakt. Het college van Bunschoten heeft zich de afgelopen ingezet om maatregelen te nemen voor lokale ondernemers en ZZP´ers.

Het college van Bunschoten heeft zich de afgelopen ingezet om maatregelen te nemen voor lokale ondernemers en ZZP´ers. Als wethouder Economische Zaken heb ik samen met burgemeester Van de Groep een brief opgesteld met informatie en steunmaatregelen voor onze ondernemers. Als gemeente Bunschoten willen wij waar mogelijk onze ondernemers steunen in deze zware tijden met o.a. de volgende punten:

Ø  Een ondernemer of zzp'er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betalen tot en met uiterlijk 31 augustus 2020. Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting stuurt GBLT in september 2020.

Ø  De betalingstermijnen van facturen van de gemeente voor ondernemers worden verlengd om ondernemers met acute liquiditeitsproblemen te helpen. 

Ø  De facturen van bedrijven en organisaties worden waar mogelijk sneller betaald dan de reguliere betalingstermijn, op voorwaarde dat de prestatie is geleverd. 

Ø  De gemeente blijft waar dat mogelijk is opdrachten verstrekken aan (lokale) bedrijven. 

Ø  Daar waar dit kan wordt gekeken of er maatwerk mogelijk is.

Naast wat wij lokaal kunnen doen zijn er natuurlijk ook landelijk maatregelen genomen voor ondernemers. Op onze website houden we inwoners en ondernemers goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en belangrijke bronnen van informatie die van belang zijn voor onze ondernemers.