Rengerswetering Eiland 4 heeft een school, een supermarkt en een groen park

Het stedenbouwkundig plan voor Rengerswetering Eiland 4 is besproken in de commissie ruimte en staat op de agenda van de raadsvergadering van 5 maart ter besluitvorming. De VVD heeft o.a. aandacht gevraagd voor parkeren, het fietspad langs de Oostelijke Randweg en vrije kavels.

Parkeren

Als VVD zijn wij toch een beetje bezorgd om de parkeernorm. Gezien er een grote supermarkt komt met een aangelegen parkeerplaats, appartementen en woningen. Wij vragen een strikte toepassing van de geldende parkeernormen mede ook omdat we in het coalitieakkoord hebben aangegeven dat er voldoende parkeermogelijkheden in nieuwbouwwijken komen. 

School en supermarkt

Het is belangrijk dat er snel voorzieningen in Rengerswetering komen daarom willen wij snel aan de slag met het vierde eiland en de school en de supermarkt. Wij willen dat er bij de school een multifunctionele accommodatie wordt gecreƫerd zodat de school als een bredere wijkvoorziening kan fungeren

Fietspad

Een belangrijke voorziening voor Rengerswetering is ook het fietspad langs de Oostelijke Randweg. Nu we al bij het vierde eiland aankomen en er toch al een kleine 1.000 mensen in deze wijk wonen is het wet ons betreft echt zeer nodig dat het fietspad er snel komt.

Vrije Kavels

In het stuk staat ook dat wordt voorgesteld om conform het coalitieakkoord vier kavels voor vier vrijstaande woningen ten noorden van de ontsluitingsweg, beschikbaar te stellen voor particulier opdrachtgeverschap.

Wij vinden het fijn dat dit wordt meegenomen en dat mensen de keuzevrijheid krijgen om een eigen woning te bouwen. Er staat in het akkoord dat er ruimte is voor mensen die op een vrije kavel een huis willen bouwen en met dit plan wordt daar rekening mee gehouden en invulling aan gegeven.