VVD heeft twijfels bij Roofvogelpark

De VVD heeft twijfels over het beoogde Roofvogelpark aan de Groeneweg. Fractievoorzitter Wiebe de Boer sprak hierover in de commissie Ruimte en gaf aan bedenkingen te hebben bij het voorstel van het college om hier medewerking aan te geven.

De VVD had de volgende vragen:

Voorheen is op deze plek voor een vermogen een nertsenfokkerij uitgekocht.

1.      Is goed onderzocht of we hier als gemeente weer niet een groot risico nemen op een vergelijkbare situatie? In hoeverre is het gewenst, een roofvogelpark naast woonwijk en in hoeverre past dit in een historische polder?

2.      In de polders rondom Bunschoten zijn ook “vrije vogels” actief. Daarmee bedoel ik echte roofvogels vrij in de natuur. Stedin heeft voor een naastliggend terrein uitgebreid onderzoek moeten doen naar de balans in de natuur. Waarom geldt dit niet voor een roofvogelpark. In hoeverre wordt er hier ongewenst een evenwicht verstoord?

3.      Er is in de aanvraag vermeld dat er sprake is van ondergeschikte horeca maar op de site van de ondernemer is ook sprake van trouw-, vergader- en teambuildinglocatie. Een trouwlocatie betekent in mijn beleving feesten en partijen die ook weer overlast kunnen veroorzaken. Wat wordt wel en niet toegestaan?

4.      Daarnaast vragen wij ons als VVD af of een roofvogelpark een gewenste ontwikkeling is in Bunschoten naast een grote woonwijk met veel kinderen.