Met verruimde openstelling gemeentehuis gaat wens van inwoners in vervulling

Door een veel ruimere openstelling heeft het serviceniveau van de gemeentelijke publieksbalie een boost gekregen. Vanaf 2020 kunnen inwoners in plaats van dagelijks tot 12:00 uur de gehele dag terecht bij de publieksbalies en op woensdagavond tot 20:00 uur.

© De Bunschoter

,,De wens leefde bij meerdere politieke partijen. Daarom is het ook opgenomen in het coalitieakkoord’’, legt wethouder Rick Beukers uit. Als uitvloeisel daarvan is de balie nu ook op maandag, dinsdag en donderdag ’s middags geopend tot 17.00 uur en op woensdag van 8:30 uur tot 20:00 uur. Vrijdag blijven de balies open tot 12:00 uur.

 

De portefeuillehouder geeft aan dat onder de inwoners eerst een wensenonderzoek heeft plaatsgevonden. ,,De uitslag daarvan was dat men graag een ruimere openstelling wilde, maar dat men daarvoor niet meer wilde betalen in de vorm van hogere tarieven.’’

 

Ook viel op dat er vraag was naar een ruimere avondopenstelling en dan vooral tussen 19:00 en 20:00 uur. ‘’Veel mensen komen eerst thuis van het werk, eten dan rustig wat en komen als ze een product van de gemeente nodig hebben daarna naar het gemeentehuis. Als je dan om zeven uur sluit, komt het krap aan. Daarom een uur erbij. Langer open hoeft ook weer niet want men drinkt vervolgens ook weer graag thuis een kopje koffie.’’

 

Rick Beukers is erg tevreden met het doorvoeren van deze ,,hele mooie beleidswijziging.’’ Dat de burger daar middels een breed uitgezette enquête bij betrokken is, spreekt hem erg aan. ,,Op een laagdrempelige manier hebben we de inwoners erbij kunnen betrekken. Zowel digitaal als via papier hebben we contact met hen gezocht. Een mooi voorbeeld hoe we met inspraak van de inwoners nieuw beleid maken.’’

 

De publieksbalie was voorheen veel minder ruim open… De wethouder erkent dat dit ‘’te beperkt’’ was. ,,Als je naar de eisen kijkt die de huidige tijd stelt, dan is een ruimere dienstverlening passend. Daarnaast zet Bunschoten uiteraard ook in op de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening.’’

De ruimere openingstijden gelden ook voor het bouwloket, merkt Beukers op. ,,Het moet ook logisch zijn voor de mensen die het gemeentehuis bezoeken. Verschillende openingstijden veroorzaken verwarring.’’

Als wethouder Financiën geeft hij extra let op de financiële kant van de zaak. ,,We willen een zo goed mogelijke dienstverlening voor een zo scherp mogelijk prijs. Het nieuwe werkrooster voor de collega’s van de publieksbalie en het bouwloket is op zo’n manier ingevuld, dat er geen extra kosten aan de verruimde openstelling verbonden lijken.

 

Het was natuurlijk even schakelen voor het team, maar men heeft het erg goed opgepakt. De wachttijd kan door de nieuwe opzet soms wel iets langer zijn, maar uit het onderzoek bleek dat de bezoekers van het gemeentehuis daar geen moeite mee hebben. ‘’Men wil graag gewoon de hele dag terecht kunnen, dat men dan soms even moet wachten vindt men acceptabel.’’

 

Waarna Beukers concludeert: ,,Bunschoten toont middels deze wijziging een ‘hands on-mentaliteit’, een praktisch ingestelde gemeente die houdt van aanpakken.’’