Zwaardere sancties ontvanger uitkering bij ernstige misdragingen tegen medewerkers.

De gemeenteraad heeft de Verordening Sociaal Domein 2020 vastgesteld in de raadsvergadering van donderdag 23 januari. De VVD stemde voor een amendement van de SGP die zwaardere sancties oplegt aan bijstandsgerechtigden die zich gewelddadig gedragen tegen medewerkers.

De gemeenteraad van Bunschoten heeft in haar vergadering van donderdag 23 januari 2020 de ‘Verordening Sociaal Domein 2020’ besproken en vastgesteld. De VVD wil dat er het komende jaar werk wordt gemaakt van het verder uitwerken van een concrete tegenprestatie voor mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente. Daarnaast steunde de VVD een amendement van de SGP wat er voor pleitte dat de sancties voor mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen en die zich ernstig misdragen tegen medewerkers wordt verhoogd. Voorheen werd de uitkering 50% gekort voor één maand maar door het amendement is dit 100% voor twee maanden geworden. Hiermee is de sanctie gelijkgesteld aan de sanctie meer in evenwicht met de andere sancties zoals het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen. De verordening werd unaniem aangenomen, het amendement werd door de hele coalitie van CDA, CAP, SGP en VVD gesteund.