Verruimde openingstijden publieksbalies gemeente Bunschoten per 2020

Per 1 januari 2020 zijn er nieuwe openingstijden voor de publieksbalies van de gemeente Bunschoten. U kunt dan, in plaats van tot 12:00 uur, de hele dag terecht voor het aanvragen en ophalen van gemeentelijke producten zoals bijvoorbeeld rijbewijzen, paspoorten en VOG’s. Daarnaast wordt de avondopenstelling op woensdag verruimd tot 20:00 uur, een belangrijke wens van de VVD.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een verruiming komt van de avondopenstelling van de publieksbalies van het gemeentehuis. Naar aanleiding van deze wens is een enquête uitgezet onder de bevolking om de wensen van inwoners breder te bekijken. Hieruit kwam naar voren dat men behoefte heeft aan met name een uur extra op de woensdagavond en vrije inloop tijdens de overige uren. We zijn blij dat met deze nieuwe openingstijden zowel kan worden voldaan aan een belangrijk punt in het coalitieakkoord evenals een wens vanuit onze inwoners. 

Wethouder Dienstverlening, Rick Beukers, heeft er de afgelopen periode aan gewerkt om deze verruiming te realiseren. ‘’Door de avondopenstelling te verruimen wordt het voor werkenden makkelijker om ons gemeentehuis te bezoeken. Daarnaast is het mooi dat we met een brede enquête wensen uit de samenleving hebben kunnen omzetten in nieuw beleid en zo een betere service kunnen verlenen aan onze inwoners.’’

 

Openingstijden per 1 januari 2020

Mandag, dinsdag & donderdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

(Dit was 8:30 uur tot 12:00 uur)

Woensdag van 8:30 uur tot 20:00 uur.

(Dit was van 8:30 uur rot 12:00 uur en 13:30 uur tot 19:00 uur)

Vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur.