Formatie is in volle gang!

Nadat eind september bekend werd dat VVD, CDA, SGP en CAP in gesprek zouden gaan over een nieuw te vormen coalitie is begin oktober Bart Krol aangesteld als formateur om het formatieproces te begeleiden.

Na een maand formeren kunnen wij u meedelen dat het proces in volle gang is. De partijen komen meerdere malen per week bij elkaar. Van elke partij nemen twee leden deel. De sfeer aan de onderhandeltafel is goed en de gesprekken vinden plaats op het gemeentehuis van Bunschoten.

Eenvoudige en zware dossiers passeren de onderhandelingstafel. We volgen globaal de opbouw in beleidsterreinen zoals in deze in onze programmabegroting wordt gehanteerd. Ondanks de verschillende politiek achtergronden wordt er constructief, maar vooral ook met een realistische blik, samengewerkt.

Qua planning kunt u denken in weken in plaats van maanden. Er is ons alles aan gelegen om  snel weer een stabiel en breed gedragen college te kunnen installeren.

(persbericht 18 oktober 2019)