Staatssecretaris ontvang rapport 'schaarse vergunningen' op de markt in Spakenburg.

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die aandacht vraagt voor de problematiek van de zogenaamde 'schaarse vergunningen' voor ambulante handel. Ook de raad in Bunschoten nam een unaniem een motie aan om aandacht te vragen voor deze zaak.

De Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) heeft de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren naar een acceptabele termijn voor vergunningen. Markthandelaren moeten vaak grote investeringen doen in materieel, gebouwen en personeel en dit vergt de nodige terugverdientijd.

Vergunningen van slechts een paar jaar maken dit onmogelijk. De raad van Bunschoten nam in mei unaniem een motie aan die door de griffier van de gemeenteraad aan alle gemeenteraden van Nederland is verspreid. Daarnaast heeft wethouder Beukers namens het college een brief naar alle wethouders van economische zaken van Nederland gestuurd om aandacht te vragen voor dit onderzoek en de lopende landelijke discussie.

Afgelopen zaterdag werd het rapport op basis van het onafhankelijke onderzoek van de CVAH overhandigd aan staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer.