VVD Bunschoten in gesprek over nieuwe coalitie

Woensdagavond 18 september heeft de VVD fractie bij monde van fractievoorzitter, Wiebe de Boer, de coalitiepartner ChristenUnie laten weten de steun aan de coalitie binnen het gemeentebestuur van Bunschoten te beëindigen.

We zijn als VVD de verkiezingen van 2018 in gegaan met de titel “Een frisse wind”. De boodschap achter deze titel was dat wij staan voor een belangrijke cultuuromslag in de lokale politiek en het lokale gemeentebestuur, een bestuurlijke vernieuwing. Het resultaat was een enorme groei van twee naar vijf zetels.

Bunschoten wordt al bijna zeventig jaar door dezelfde partij en haar voorgangers bestuurd. Doordat wij van rol veranderd zijn van oppositie naar coalitie hebben we de afgelopen anderhalf jaar van dichtbij kunnen ervaren hoe zich dit in die zeventigjarige periode heeft ontwikkeld tot een “systeem” dat zich in de politiek heeft verankerd. Wij zijn niet uit op een verandering van de identiteit van ons dorp en haar inwoners maar wel op een verandering van de manier waarop het dorp politiek bestuurd wordt.

Vanuit een positieve intentie hadden wij hoop dat we na de vorming van een coalitie elkaar politiek goed zouden vinden. De praktijk is anders. Het afgelopen jaar waren er telkens weer moeizaam te overbruggen verschillen van inzicht op grote dossiers als de stijgende zorgkosten en financiën. Een echte bestuurlijke vernieuwing is voor ons niet mogelijk bij voortzetting van de huidige coalitie. Dit heeft ons gebracht tot de beslissing om niet verder te gaan met deze coalitie. Hoewel er geen enkele sprake is van persoonlijke conflicten binnen de coalitie merken we dat politiek op één lijn komen lastig is en veel tijd en energie kost.

Na de laatste raadsvergadering voor de zomer is tussen de coalitiepartijen afgesproken de samenwerking te evalueren. De VVD concludeert dat er te weinig wordt gedaan aan de gewenste bestuurlijke vernieuwing omdat “het systeem”, te vast zit. Wij ervaren te weinig daadkracht om de problemen echt aan te pakken en politiek te bedrijven op een manier die bij ons past.

Op dinsdagavond 24 september heeft een eerste gesprek tussen de partijen plaatsgevonden. De partijen CDA, SGP en CAP willen proberen met de VVD een nieuwe coalitie te vormen. In de week van 30 september zal verder worden gesproken over een nieuw te vormen coalitie. Het college van B&W blijft aan om lopende zaken te behartigen totdat de raad nader besluit.