Fitpark in Bunschoten

De VVD is de sportpartij bij uitstek, sporten is belangrijk voor je gezondheid en sociale contacten. De VVD heeft zich ingezet om een fitpark te realiseren in ons mooie dorp, we hebben het opgenomen in het coalitieakkoord. 

Met de meedenk- en informatiebijeenkomst die de gemeente organiseert, komt het steeds dichterbij!

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 25 juni a.s. om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om zoveel mogelijk ideeën voor het fitpark te verzamelen.