Rengersweg wordt opgeknapt

De Rengersweg is het fietspad tussen de Kleine Pol en de Bikkersweg. Het is voor velen een belangrijke fietsverbinding om van het zuiden het noorden van het dorp te bereiken. Met de groei van Rengerswetering neemt het belang van de weg voor fietsers des te meer toe. Daarom heeft raadslid Elise de Graaf aandacht gevraagd voor de klachten en gevraagd dit pad snel aan te pakken. Ook heeft zij daarbij aandacht gevraagd voor omwonenden en het college verzocht hen te betrekken bij grote aanpassingen van het pad.