Motie: Opkomen voor onze vis- en koekboeren

De VVD heeft een gezamenlijke motie ingediend om te kijken wat onze gemeente kan betekenen in de lopende discussie over 'schaarse vergunningen'.