Reconstructie Bloklandseweg in 2019

VVD Raadslid Elise de Graaf heeft samen met andere partijen een motie ingediend om de reconstructie van de Bloklandsweg in 2019 te laten plaatsvinden.

Door de slechte toestand van het wegdek begonnen verzakkingen te ontstaan en ontstonden er veiligheidsrisico's. Daardoor was de gemeente genoodzaakt noodreparaties uit te voeren. De kosten van deze noodreparaties overstegen de kosten van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de weg bij volledige reconstructie. Daarom heeft de raad besloten de reconstructie naar voren te halen in plaats van 2021.

 Muskusratten

Enkele jaren geleden zaten er vele duizenden muskusratten in de polder. Deze hebben gaten gegraven onder het wegdek waardoor deze nu begint te verzakken.  Dit was duidelijk te zien aan de ronde gaten in het wegdek. Dit is gevaarlijk voor het verkeer waardoor noodreparaties moesten worden uitgevoerd afgelopen zomer. Inmiddels zijn de muskusratten bestreden door het waterschap en zijn er vermoedelijk aanzienlijk minder in de polder.