VVD en ChristenUnie sluiten coalitieakkoord.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. zijn de ChristenUnie (de partij met de meeste zetels) en de VVD (de grote winnaar van de verkiezingen) samen de formatie ingegaan. Afgelopen week hebben deze partijen een coalitieakkoord gesloten. In het akkoord met de titel “Vertrouwen in Bunschoten” zijn ambities geformuleerd voor de komende vier bestuursjaren.

De coalitie heeft nadrukkelijk aangegeven de gemeenteraad en de samenleving te betrekken bij het realiseren van deze ambities. De ambities zijn breed geformuleerd, zodat er ruimte is voor concrete invulling en uitwerking met de gemeenteraad, inwoners en andere betrokken partijen.

Wethouder         
Rick Beukers is kandidaat wethouder namens de VVD. Beukers is werkzaam als beleidsmedewerker Infrastructuur en Landbouw bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. De installatie van de nieuwe wethouders vindt, na instemming van de gemeenteraad, plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering op maandag 14 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering wordt ook het coalitieakkoord officieel aangeboden aan de gemeenteraad.

Portefeuilleverdeling
Beukers krijgt onder andere de financiële en economische portefeuilles.

Foto: Wiebe de Boer ondertekent coalitieakkoord

bron: https://www.bunschoten.nl/inwoners/nieuws_42453/item/christenunie-en-vvd-sluiten-coalitieakkoord_33082.html