Horecatijden

Bij het sluiten van de horeca komen vaak grote groepen jongeren in een keer op straat te staan. Dit resulteert in veel onrust en opstootjes. We streven daarom naar een meer geleidelijke uitstroom van bezoekers uit de horeca. Daarom willen we een verruiming van de sluitingstijden.